tr?id=724581917660469&ev=PageView&noscript=1 Hinnakiri | MedFin

TYÖTERVEYS‌​HUOLTO

Etusivu  ›  Työterveyshuolto

PEAMISTE TÖÖTERVISHOIUTOODETE JA -TEENUSTE TASUD 01.01.2019 – 31.12.2019

Kela kompensatsioonid. Ettevõte saab taotleda Kelalt töötervishoiuga seotud kulude hüvitamist. Kela hüvitab majandusperioodi lõppedes 50–60 % töötervishoiukuludest. Kela kompensatsioonisüsteemiga saate tutvuda täpsemalt Kela veebilehel.

AASTAMAKS

Üld- ja teenustasud arvutatakse kord aastas olenevalt töötajate arvust.

ÜLDTASU

Üldtasu isik / aastas: 26 € (Kela hüvitab)

TEENUSTASU

Teenustasu isik / aastas (Kela ei hüvita)

1 - 3 inimest40 €
4 - 10 inimest32 €
11 - 19 inimest12 €
20 ja rohkem inimest0 € 

Teenustasu hinnale lisatakse arve koostamisel KM.
Teenustasu katab põhiteenuse; e-retseptid (arsti kulud arveldatakse eraldi); postikulud; ettevõtete nõustamise ja juhendamise.

Ettevõtja aastamaks (Kela hüvitab)

Sisaldab kõiki eelmainitud teenuseid, lisaks igakuise tegevuskava uuendamise taotlusi ja Kela eeltäidetud hüvitistaotlusi.

115,00€/aasta


SEADUSEST TULENEV TÖÖTERVISHOID (KELA Klass I)

Töötervishoiualane konsultatsioon / töötervishoiuarst154 €/h
Visiit töökohale / töötervishoiuõde / tunnitasu 79,00 €/h
(Visiiditasu võetakse vähemalt 2 tunni eest)
79 €/h
Töökeskkonna aruanderaport / töötervishoiuõde67 €/h
Tegevusplaan / töötervishoiuõde71 €/h
Riskianalüüs / töötervishoiuõde46 €/h
Tervisekontroll / töötervishoiuõde79 €/h
Arstlik aruanne46 €/inimene
Vajadusel arsti visiit105 €/inimene
Laboratooriumi-tervisepakett:60 €/inimene
 - S-ALAT ja S-GTmaksanäitajad
 - S-CRPpõletikunäitaja
 - B -HbA1c keskmine veresuhkur
 - S-Kkaalium
 - fS-Kreaneerunäitaja
 - S -Amylkõhunäärme uurimine
 - S-Nanaatrium
 - B-PVKpõhiverepilt: B-Hb, B-Leuk, B-HKR, B-Eryt, E-MCH, E-MCHC, E-MCV )
Kuulmise sõeluuring ja nägemise sõeluuring 20 €
Mikro spiromeetria 30 €
Spiromeetriauuring hinnanguga 90 €
Rindkere röntgen 115 €
Salmonella-tõend 26 €
Vaktsiinid: 
  Teetanusevaktsiin 19 €
  Juhilubade tõend (töös vajalik, autojuhid) al 50 €

NB! Laboriuuringute paketid, nägemise ja kuulmise sõeluuringud ning spiromeetriauuringud on kehtestatud tegevusalade kaupa.

ÕENDUS (KELA II klass)

Valik hindu
Laiendatud töötervishoiu õendushinnakiri esitatakse vajaduse korral. Jätame endale õiguse hindu muuta.

Üldarsti vastuvõtt kuni 10 min25 €
Üldarsti vastuvõtt kuni 20 min47 €
Üldarsti vastuvõtt kuni 30 min67 € 
Üldarsti vastuvõtt kuni 45 min95 € 
Üldarsti vastuvõtt kuni 60 min135 € 
  
Retsepti pikendamine19 €
Telefonikonsultatsioon24 € 
  
Eriarsti vastuvõtt kuni 20 minal.55 €
Eriarsti vastuvõtt kuni 20 minal.74 €
Eriarsti vastuvõtt kuni 45 minal.118 €
Eriarsti vastuvõtt kuni 45 minal.164 €
  
B-hinnang, tavaline60 €
B-hinnang, laiendatud75 €
E-hinnang62 €
Eriluba31 €
  
Võõrkeha eemaldamine silmast30 €
  
Töötervishoiuspetsialisti vastuvõtt kuni 10 min15 €
Töötervishoiuspetsialisti vastuvõtt kuni 20 min30 €
Töötervishoiuspetsialisti vastuvõtt kuni 30 min45 €
Töötervishoiuspetsialisti vastuvõtt kuni 60 min79 €
Vaktsineerimine õe vastuvõtul18 €
  
Füsioterapeudi vastuvõtt 60 minal. 88,00€
  
Psühholoogi vastuvõtt 60 minal.128,00€
  

TÜHISTAMATA VASTUVÕTUAJAD

* Vastuvõtuajad tuleb tühistada hiljemalt eelmisel tööpäeval enne kl 12.00, vastasel juhul tuleb broneeritud vastuvõtu eest tasuda 100% ulatuses.

*Töötervishoiuteenistuse visiidid töökohale, töökoha inspekteerimised, töötervishoiukontrollid tuleb tühistada kaks tööpäeva enne kokku lepitud visiidiaega, vastasel juhul tuleb tasuda vastavalt planeeritud ajakasutusele.

MUUD TEENUSETASUD:

Tööandja töötervishoiu kulude hüvitamise taotlus 60€

Akreditiivi koostamine 7,00 €

Osa uuringutest ja eriarstiteenustest ostame sisse lähipiirkonna koostööpartneritelt.

Arveldamine toimub konsolideeritud arveldusena.

Töötervishoiu korraldamise tõend 20€.

Arveldamine toimub igakuiselt vastavalt kasutusele.

Arveldustasu on 15€.

Kela kompensatsioonid. Ettevõte saab taotleda Kelalt töötervishoiuga seotud kulude hüvitamist. Kela hüvitab majandusperioodi lõppedes 50–60 % töötervishoiukuludest. Kela kompensatsioonisüsteemiga saate tutvuda täpsemalt Kela veebilehel.

 Levinumad laboriuuringud 
B -Hb
9.95 €
B -La
13.36 €
B -PVKpõhiverepilt9.95 €
B -PVK+Tpõhiverepilt + T14.95 €
B -TVKTäielik verepilt32.93 € 
F -Para-O
41.11 € 
F -SalmVi
26 € 
fS-Gluk
15.42 €
fS-GH
55.59 €
fS-Kol
15.42 €
fS-Krea
6.50 € 
fS-Lipidit
19.95 € 
fS-Fe
9.95 € 
fS-Trigly
21.60 €
S -Alb
6.50 € 
S -AFOS
6.50 € 
S -Al
101.10 €
S -Amyl
6.50 €
S -ASAT
6.50 € 
S -B12-Vit
21.95 € 
S -Bil
6.50 € 
S -ChlaAb
60.00 €
S -CRP
24.69 € 
S -Ferrit
25.50 € 
S -FSH
51.47 €
S -GT
6.50 € 
S -HepyAb
35 € 
S -HAVAbM 25.50 €
S -HBcAb 25.50 € 
S -HBsAg 31.90 €
S -HSVAb 107.00 €
S -IgE 39.95 €
S -K 6.50 € 
S -Ca 17.48 €
S -KardAb 13.36 €
S -Mg  9.85 € 
S -MypnAb 44.26 €
S -Na 9.95 € 
S -PROG 38.08 €
S -PRL 38.08 €
S -Prot 15.45 €
S -Testo 29.90 € 
S -T3-V 19.95 € 
S -TSH 14.95 € 
S -T4-V 14.95 € 
S -Uraat  18.51 €
U -BaktVi  12.95 €  

 

RÖNTGENIUURINGUD al. 92 €
  
ULTRAHELIUURINGUD al. 180 €
  
LEVINUMAD KLIINILISE FÜSIOLOOGIA JA NEUROFÜSIOLOOGIA UURINGUD 
EKG puhkeseisundis, 12 ühendust38 €
EKG kliinilise koormusega348 €
EKG pikaajalisel jälgimisel (24 h)352 €