tr?id=724581917660469&ev=PageView&noscript=1 Töökohavisiit | MedFin

TYÖTERVEYS‌​HUOLTO

Etusivu  ›  Työterveyshuolto

Töökohavisiit

Töötervishoiu toimimine töökohas põhineb põhjalikul töökeskkonna aruandel. Töökeskkonna aruandes selgitatakse välja töö- ja töökeskkonna tingimused ning nende mõju töötajate tervisele. Lisaks hinnatakse töökeskkonna aruandes muuhulgas füüsilist ja psühhosotsiaalset koormust, töökorraldust ning õnnetuste ja vägivalla riske ja ohte. Töökeskkonna aruandes teeb töötervishoiuteenistus ettepanekuid töötingimuste parandamiseks ja töövõime edendamiseks. Töökeskkonna aruanne sisaldab andmeid haigestumisriski puudutavate tegurite kohta ja selle kohta, kuidas tööandja peaks tegutsema, et ohte vältida või maandada. Lisaks sisaldab aruanne tervisekontrollide läbiviimise põhimõtteid.

Lisaks põhilisele töökeskkonna aruandele võib töötervishoiuteenistus koostada ka suunatud töökeskkonda puudutavaid aruandeid, näiteks töö ergonoomikat või psühhosotsiaalset koormust puudutavaid aruandeid. Töötervishoiupersonal hindab ja vajadusel mõõdab koha peal töökoha terviseriske. Lisaks uuritakse küsitluste ja kaardistamise abil töö füüsilist ja psühhosotsiaalset koormust. Töökeskkonna aruanne hõlmab ka esmaabi andmise valmisoleku välja selgitamist.

Selle eest, kas töökeskkonna aruanne on koostatud ja kehtiv, vastutab tööandja. Tööohutusseadusest tulenevalt kuulub ohtude tuvastamine, riskide hindamine ja nende dokumenteerimine tööandja vastutusalasse.

Töökeskkonna aruande võib lisada tööandja poolt koostatavale ohtude tuvastamise ja riskianalüüsile.

Töökeskkonna aruanne koostatakse vajadusel töötingimuste ja töökorralduse muudatuste korral, kuid vähemalt iga 3 aasta tagant.