TYÖTERVEYSHUOLTO

KELAN KORVAAMAT KULUT

Minkä osan työterveyshuollon kuluista Kela korvaa?

Kela korvaa enintään 60 % ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista (muun muassa toimenpiteistä, jotka ovat lain mukaan pakollisia) ja enintään 50 % työntekijöiden hoitokuluista.

Korvausten suuruus ja laskentatavat riippuvat yritysmuodosta ja työntekijöiden määrästä. Olemme tehneet laskurin, jonka avulla voit arvioida suurimman mahdollisen Kelan maksaman korvauksen työterveyshuollon kuluista.

Milloin Kelan korvaus maksetaan?

YEL-vakuutuksen piiriin kuuluvat yksityisyrittäjät saavat korvauksen heti laskun maksun yhteydessä. Yritykset voivat saada Kelalta korvauksen kuluista puolen vuoden sisällä tilikauden päättymisestä.

Mitä korvauksen saamiseksi tulee tehdä?

On tärkeää ymmärtää, että Kela ei korvaa pelkästään osaa maksetuista laskuista, vaan myös kuluja työterveyshuollon vuosisuunnitelman mukaisesti todellisuudessa suoritetuista toimista.

Jos esimerkiksi yritykseen on hankittu kiinteähintainen paketti, mutta vain osa suunnitelluista toimista on suoritettu, tällöin korvauskin maksetaan vain pienestä osasta paketin hintaa. Tilikauden päättyessä laadimme yrityksille vuosiraportin Kelalle esitettäväksi.

Mitä asiakirjoja vaaditaan Kelan korvauksen saamiseksi?

Kelaa varten työnantajan on täytettävä lomake SV98a, joka on raportti työterveyshuollossa suoritetuista toimenpiteistä ja yritykselle niistä aiheutuneista kustannuksista. Kiinteähintaiset sopimukset sisältävät esitäytetyt lomakkeet.  Suoriteperusteisissa sopimuksissa lomakkeet tilataan ja maksetaan erikseen.

Korvaako Kela ulkomaalaisten yritysten työterveyshuollon kuluja?

Suomessa toimivilla ulkomaisilla yrityksillä on oikeus saada korvauksia Kelalta, mikäli yritys maksaa Suomessa työskentelevien työntekijöiden palkat sekä työnantajan että työntekijän sairausvakuutusmaksut Suomeen.

Mikäli sairausvakuutusmaksut maksetaan muihin maihin, oikeutta Kelan korvauksiin ei ole.