TYÖTERVEYSHUOLTO

Edullinen työterveyshuolto pk-yrityksille:
online hintalaskuri, nopeat vastaukset, yrityskohtaiset ratkaisut

Kilpailukykyinen vuosimaksu:
yleismaksu 26€ hlö/vuosi, palvelumaksu alk. 11€ hlö/vuosi
Tarjolla myös kiinteähintaiset sopimukset, joilla säästät jopa 50%

Pyydä meiltä parempi tarjous!

+358 10 574 3970  tai  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

YLI 950 YRITYSTÄ ON JO VALINNUT TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUMME, KOSKA:

check-red1 Työterveyshuolto | MedFin

meillä vältät ylimääräisiä, odottamattomia maksuja,

check-red1 Työterveyshuolto | MedFin

annamme lopullisen työterveyshuollon paketin hinnan,

check-red1 Työterveyshuolto | MedFin

tunnemme pienyritysten tarpeet ja reagoimme niihin joustavasti,

ja työterveyslääkäriin voi ottaa yhteyttä työpaikalta poistumatta.

TYÖTERVEYSHUOLLON AAKKOSET:

Mikä on työterveyshuolto?

Työnantajan velvollisuus on järjestää ja kustantaa ennaltaehkäisevä työterveyshuolto.

Työterveyshuollon tarkoitus on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia. Lisäksi sen tarkoitus on edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä työyhteisön toimintaa.

Miksi työterveyshuolto on pakollinen?

Kun työntekijöitä on yksi tai enemmän, Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajan järjestämään henkilöstölleen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut riippumatta työntekijän tehtävistä, työtunneista tai työsuhteen kestosta.

Jos yrityksessä työskentelee vain YEL-yrittäjiä, työterveyshuolto on vapaaehtoinen.

Mitä ovat työterveyshuollon toimenpiteet ja työnantajan velvoitteet?

Työterveyspalveluista tehdään kirjallinen sopimus työnantajan ja työterveyspalveluiden tuottajan, esimerkiksi lääkärikeskuksen, välillä.

Työterveyshuollon toiminta työpaikalla perustuu laajaan ja kattavaan työpaikkaselvitykseen, jossa selvitetään työn ja työpaikan olosuhteet sekä arvioidaan niiden terveydellinen merkitys työntekijöille.

Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan toimintasuunnitelma, jossa huomioidaan muun muassa työn fyysinen ja psykososiaalinen kuormitus, työjärjestelyt sekä tapaturma- ja väkivaltavaarat.

Toimintasuunnitelman perusteella järjestetään terveystarkastukset ja muut toimet työolojen parantamiseksi ja työkyvyn edistämiseksi. Toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain.

Lue lisää: työpaikkaselvitys (linkki) ja terveystarkastukset (linkki)

Mitä on vapaaehtoinen työterveyshuolto?

Työnantaja voi liittää myös sairaanhoitopalvelut osaksi työterveyshuoltoa. Lääkärikeskuksemme tarjoaa kiinteähintaisia sopimuksia, joihin sisältyvät rajattomat yleislääkäri- ja sairaanhoitajatasoiset etäpalvelut.

Lue lisää (Linkki)

Mitä tapahtuu, jos työnantaja ei järjestä työterveyshuoltoa työntekijöille?

Työnantaja voidaan tuomita maksamaan sakko. Sakon maksaminen ei poista järjestämisvelvoitetta. Pahimmassa tapauksessa rangaistukseksi voidaan määrätä jopa vankeustuomio. Asiaa valvovat työsuojeluviranomaiset.

Mitkä ovat työterveyspalveluiden kustannukset ja miten niitä voi budjetoida ja ennakoida?

Työterveyshuollon kustannukset selviävät vasta toimintasuunnitelman laatimisen jälkeen. Niitä ei voi ennakoida työntekijämäärän perusteella, koska niihin vaikuttavat myös muut tekijät, kuten yrityksen toimiala, työn laatu, työpaikkojen määrä ja sijainti. Voitte tutustua työterveyshuollon hinnastoon täällä: linkki

Budjetoinnin helpottamiseksi lääkärikeskuksemme tarjoaa myös kiinteähintaisia sopimuksia. Näin voit olla 100-prosenttisen varma työterveyshuollon menoista. Jos kaikki toimintasuunnitelman mukaiset lakisääteiset toimenpiteet on suoritettu, seuraavan vuoden palvelupaketin hintaa alennetaan sen mukaan.

Korvaako Kela työterveyshuollon kulut?

Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon järjestämisestä ja toteutuksesta aiheutuvia kustannuksia seuraavasti: 60 prosenttia ehkäisevästä ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävästä toiminnasta ja 50 prosenttia järjestetystä yleislääkäritasoisesta sairaanhoidosta ja muista terveydenhuollon kustannuksista.

Minkälaisia tietoja työntekijän terveydestä voidaan ilmoittaa työnantajalle?

Lausunto työntekijän sopivuudesta terveydentilan puolesta erityistä sairastumisen vaaraa sisältävään työhön voidaan antaa suoraan työnantajalle.

Terveystarkastuslausunnossa ei saa ilmoittaa henkilön terveystietoja, kuten esimerkiksi laboratoriotutkimusten tuloksia. Tarkemmat tiedot työnantaja voi saada vain työntekijän kirjallisella luvalla.

Milloin työterveyshuollon toimenpiteet, kuten työpaikkaselvitys, riskiarviointi ja toimintasuunnitelma, ovat pakollisia?

Silloin, kun yrityksessä on vähintään yksi työntekijä riippumatta tehtävistä, työtunneista tai työsuhteen kestosta.

Silloin, kun yrityksessä ovat vain YEL-yrittäjiä, mutta yritys on solminut työterveyshuoltosopimuksen.

Miksi työterveyshuollon toimenpiteet, kuten työpaikkaselvitys, riskiarviointi ja toimintasuunnitelma, ovat pakollisia?

Jokainen työpaikka on omanlaisensa. Työyhteisöä uhkaavien vaarojen ja kuormitustekijöiden tunnistaminen sekä riskien arviointi ovat lakisääteisesti työnantajan vastuulla.

On olemassa selviä riskialoja, kuten rakennusala, jolla on monenlaisia altisteita: melu, pöly, kemikaalit ja fyysinen kuormitus. Psykososiaalisia kuormitustekijöitä voi kuitenkin olla millä alalla tahansa, ja niitä voidaan selvittää vain työpaikkaselvityksen yhteydessä. Terveystarkastuksien tarve ja tiheys kirjataan toimintasuunnitelmaan.

Hyvä esimerkki riskeistä on yövuorot. Tutkimusten mukaan yövuorot ovat vaara terveydelle, ja ne vaikuttavat negatiivisesti yli 50-vuotiaisiin henkilöihin, joilla on astma tai diabetes. Näiden henkilöiden kohdalla voidaan vaatia altistuksen poistamista tai vähentämistä, tai kieltoa terveyttä vaarantavaan työhön.

Millä toimialoilla terveystarkastukset ovat pakollisia?

On olemassa ammatteja, jotka sisältävät sairastumisen vaaraa erityisesti aiheuttavia töitä. Tällaisia ammatteja on esimerkiksi rakennusalalla, kuljetusalalla, siivousalalla ja ravintola-alalla.

Lue lisää: linkki

Täytyykö työnantajan kustantaa työntekijöiden sairaanhoito?

Työnantajan ei tarvitse kustantaa työntekijöiden sairaanhoitoa, jos näitä palveluita ei sisälly työterveyshuoltosopimukseen.

Työantajan on kuitenkin maksettava Kelan pyytämä työkykyarviointi, joka liittyy työntekijän pitkään sairauslomaan.

Lue lisää: linkki

Jos yritys vuokraa työvoimaa, täytyykö yrityksen järjestää työterveyshuolto?

Vuokrayrityksen tulee järjestää vuokratyöntekijän työterveyshuolto ja kertoa vuokratyöntekijälle, miten lakisääteinen työterveyshuolto on järjestetty. Vuokratyössä vuokrayritys vastaa työntekijän terveystarkastuksista.

Vuokratyössä käyttäjäyrityksen vastuulla on työskentelypaikan työn ja työolosuhteiden vaarojen selvittäminen ja arviointi. Käyttäjäyrityksen työterveyshuolto tekee työntekopaikalla työpaikkaselvityksen, jossa arvioidaan työn vaarojen terveydellinen merkitys.

Yhteistyö vuokrayrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä on välttämätöntä, jotta myös vuokratyöntekijän työterveyshuolto saa tiedon työntekopaikan olosuhteista ja pystyy huolehtimaan tarpeellisista terveystarkastuksista sekä opastuksesta ja perehdytyksestä omalta osaltaan.

Vuokrayritys on vastuussa siitä, että sen työterveyshuolto saa käyttäjäyritykseltä riittävät ja ajantasaiset tiedot vuokratyöntekijän työpaikan terveydellisistä olosuhteista.

Ovatko terveystarkastukset pakollisia myös koeajalla tai lyhytaikaisella sopimuksella oleville työntekijöille?

Alkutarkastus on pyrittävä tekemään ennen erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavan työn alkamista, mutta se on kuitenkin tehtävä viimeistään kuukauden kuluessa työn aloittamisesta.

Laissa ei mainita sitä, onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva työsuhde vai määräaikainen työsuhde, tai onko työntekijä koeajalla. Toisin sanoen tarkastuksen tarpeen määrittää erityisen vaarallinen työ.

Ovatko muissa EU-maissa tehdyt terveystarkastukset voimassa myös Suomessa?

Yleensä muissa EU-maissa tehdyt terveystarkastukset eivät ole voimassa Suomessa, koska niiden sisältö on erilainen eri EU-maissa.

Linkki: Hintalaskuri