TYÖTERVEYSHUOLTO

TILAAJAVASTUU

Tilaajavastuulakia tulee noudattaa kaikilla aloilla, joilla käytetään alihankintaa tai vuokratyöntekijöitä.

Lain tarkoituksena on edistää tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä torjua harmaata taloutta.

Tilaajavastuulaki koskee myös Suomessa toimivaa ulkomaista yritystä.

Tilaajavastuulain noudattamista valvovat Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilaajavastuutarkastajat koko Suomen alueella.

Viimeisimmästä lakimuutoksesta alkaen Vastuu Group rekisteriin on täytynyt päivittää selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Tällä selvityksellä halutaan varmistaa, että työehdot ovat kaikille työntekijöille yhtenäiset ja oikeudenmukaiset.

Vastuu Group rekisterin päivitykset tapahtuvat kahden kuukauden välein.

Päivitykset ovat mahdollisia vain suoritettujen lakisääteisten työterveyshuoltopalveluiden jälkeen.

Me hoidamme päivitykset yritysten puolesta, joten näin säästät aikaa oman liiketoimintasi pyörittämiseen.