TYÖTERVEYSHUOLTO

Työterveyshuollon sopimustasot

Sopimus lakisääteisestä työterveyshuollosta. Minimitaso. Suoriteperusteiset maksut

Tässä sopimustasossa käytettävissä ovat kaikki lakisääteiset työterveyshuoltotoimenpiteet, myös etäpalvelut (etäpalvelut laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaan tai niistä peritään vuosimaksu henkilömäärän perusteella).

Minimitasoon kuuluu:

 • Työpaikkaselvitys ja raportti sekä näiden pohjalta laadittava työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 • Vuosittainen tilannekartoitus ja toimintasuunnitelman päivitys/tarkistus
 • Lakisääteiset terveystarkastukset; terveystarkastusten tarve, sisältö ja tarkastustiheys määritellään työpaikkaselvityksessä
 • Työkykyongelmat ja -arviot
 • Varhaisen tuen mallin rakentaminen
 • Tuki päihdeohjelman rakentamiseen
 • Neuvonta ja ohjaus yritysjohdolle ja työntekijöille työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden työkykyä koskevissa asioissa
 • Esitäytetty Kelan korvaushakemus

Seuraavat palvelut eivät kuulu minimitasoon:

 • Vapaaehtoiset terveystarkastukset
 • Yleislääkäritasoinen sairaanhoito (esimerkiksi sairauslomatodistukset ja reseptit)
 • Terveydenhoitajan/sairaanhoitajan sairasvastaanotto äkillisissä sairaustapauksissa
 • Tarkentavat diagnostiset perustutkimukset (verikokeet, kuvantamistutkimukset) tai lähetteet kunnalliseen terveydenhuoltoon

Yllämainitut palvelut ovat käytettävissä Perustasossa.

Sopimus lakisääteisestä työterveyshuollosta. Perustaso. Suoriteperusteiset maksut.

Tässä sopimustasossa käytettävissä ovat kaikki lakisääteiset työterveyshuoltotoimenpiteet ja tarvittaessa sairaanhoitaja- tai yleislääkäritasoiset sairaanhoidon palvelut, myös etäpalvelut (etäpalvelut laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaan tai niistä peritään vuosimaksu henkilömäärän perusteella).

Perustaso:

 • Työpaikkaselvitys ja raportti sekä näiden pohjalta laadittava työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 • Vuosittainen tilannekartoitus ja toimintasuunnitelman päivitys/tarkistus
 • Lakisääteiset terveystarkastukset; terveystarkastusten tarve, sisältö ja tarkastustiheys määritellään työpaikkaselvityksessä
 • Vapaaehtoiset terveystarkastukset
 • Työkykyongelmat ja -arviot
 • Varhaisen tuen mallin rakentaminen
 • Tuki päihdeohjelman rakentamiseen
 • Neuvonta ja ohjaus yritysjohdolle ja työntekijöille työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden työkykyä koskevissa asioissa
 • Esitäytetty Kelan korvaushakemus.
 • Yleislääkäritasoinen sairaanhoito (esimerkiksi sairauslomatodistukset ja reseptit), myös etäpalveluna
 • Terveydenhoitajan/sairaanhoitajan sairasvastaanotto äkillisissä sairaustapauksissa, myös etäpalveluna
 • Tarkentavat diagnostiset perustutkimukset (verikokeet, kuvantamistutkimukset) ja tarvittaessa lähetteet kunnalliseen terveydenhuoltoon

Seuraavat palvelut eivät ole käytettävissä Perustasossa:

 • Erikoislääkäritasoinen sairaanhoito
 • Kalliit diagnostiset tutkimukset (muun muassa MRI- ja CT- tutkimukset)

Työnantajan toiveesta yllämainitut palvelut voivat olla työntekijöiden käytettävissä.

Minimitasoinen kiinteähintainen sopimus

Minimitasoinen KIINTEÄHINTAINEN SOPIMUS antaa mahdollisuuden ennakoida työterveyshuollon kuluja 100 prosentin varmuudella. Sopimus sisältää kaikki lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut, muun muassa terveystarkastukset.

Minimitasoiseen kiinteähintaiseen sopimukseen kuuluvat seuraavat palvelut (myös etäpalvelut):

 • Työpaikkaselvitys (sisältää työpaikkakäynnin) ja raportti, sekä näiden pohjalta laadittava työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 • Vuosittainen toimintasuunnitelman päivitys/tarkistus
 • Lakisääteiset terveystarkastukset; terveystarkastusten tarve, sisältö ja tarkastustiheys määritellään toimintasuunnitelmassa
 • Lakisääteiset toimet (esimerkiksi työterveysneuvottelut)
 • Työkykyongelmat ja -arviot, ja niihin liittyvät tutkimukset ja lääkärikäynnit
 • Varhaisen tuen mallin rakentaminen
 • Tuki päihdeohjelman rakentamiseen
 • Neuvonta ja ohjaus yritysjohdolle ja työntekijöille työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden työkykyä koskevissa asioissa
 • Vuosittainen tilannekartoitus sekä esitäytetty Kelan korvaushakemus

Huomio! Tarvittaessa tarkentavia diagnostisia tutkimuksia (verikokeet, kuvantamistutkimukset) ja konsultaatioita tehdään lääkäriasemallamme tai annamme lähetteen. Tutkimukset ja konsultaatiot tehdään meidän tai yhteistyökumppanimme sen hetkisen hinnaston mukaan.

Tähän sopimustasoon eivät kuulu seuraavat palvelut:

 • Vapaaehtoiset terveystarkastukset
 • Yleislääkäritasoinen sairaanhoito (esimerkiksi sairauslomatodistukset ja reseptit)
 • Terveydenhoitajan/sairaanhoitajan sairasvastaanotto äkillisissä sairaustapauksissa

Yllämainitut palvelut ovat mukana perustasoisessa kiinteähintaisessa sopimuksessa.

 

Perustasoinen kiinteähintainen sopimus

Perustasoinen KIINTEÄHINTAINEN SOPIMUS antaa mahdollisuuden ennakoida työterveyshuollon kuluja 100 prosentin varmuudella. Sopimus sisältää kaikki lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut, kuten terveystarkastukset, ja rajattomat sairaanhoitaja- tai yleislääkäritasoiset etäsairaanhoidon palvelut, kuten esimerkiksi sairauslomatodistukset ja reseptit.

Perustasoiseen kiinteähintaiseen sopimukseen kuuluvat seuraavat palvelut (myös etäpalvelut),:

 • Työpaikkaselvitys (sisältää työpaikkakäynnin) ja raportti, sekä näiden pohjalta laadittava työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 • Vuosittainen toimintasuunnitelman päivitys/tarkistus
 • Lakisääteiset ja vapaaehtoiset terveystarkastukset; lakisääteisten terveystarkastusten tarve, sisältö ja tarkastustiheys määritellään toimintasuunnitelmassa
 • Lakisääteiset toimet (esimerkiksi työterveysneuvottelut)
 • Työkykyongelmat ja -arviot, ja siihen liittyvät tutkimukset ja lääkärikäynnit
 • Varhaisen tuen mallin rakentaminen
 • Tuki päihdeohjelman rakentamiseen
 • Neuvonta ja ohjaus yritysjohdolle ja työntekijöille työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden työkykyä koskevissa asioissa
 • Vuosittainen tilannekartoitus sekä esitäytetty Kelan korvaushakemus.
 • Rajattomat sairaanhoitaja- tai yleislääkäritasoiset etäsairaanhoidon palvelut (esimerkiksi sairauslomatodistukset ja reseptit) ja tarvittaessa lähetteet kunnalliseen terveydenhuoltoon

Huomio! Tarvittaessa tarkentavia diagnostisia tutkimuksia (verikokeet, kuvantamistutkimukset) ja konsultaatioita tehdään lääkäriasemallamme tai annamme lähetteen. Tutkimukset ja konsultaatiot tehdään meidän tai yhteistyökumppanimme sen hetkisen hinnaston mukaan.

Tähän sopimustasoon eivät kuulu seuraavat palvelut:

 • Sairaanhoitaja- tai yleislääkäritasoiset sairaanhoidon palvelut lääkäriasemallamme