TYÖTERVEYSHUOLTO

TERVEYSTARKASTUKSET

Mikä on terveystarkastus ja miten usein se tehdään?

Työterveyshuoltoon kuuluville terveystarkastuksille on monia eri perusteita ja niiden tavoitteet eroavat toisistaan.

Terveystarkastuksia tulee tehdä työtä aloitettaessa sekä määrävälein sen kestäessä, kun työstä voi aiheutua erityistä sairastumisen vaaraa. Tarkoituksena on ehkäistä mahdollinen työstä aiheutuva haitta terveydelle. Yleensä määräaikaistarkastukset tehdään 3-5 vuoden välein, joskus useimmin työntekijän henkilökohtaisten terveystilanteen vuoksi.

Kuka tekee terveystarkastukset?

Terveystarkastukset toteuttaa pääsääntöisesti aina työterveyshoitaja. Työterveyslääkärin tarkastusta tarvitaan esimerkiksi silloin, kun työntekijällä on työperäiseen sairauteen viittaavia oireita, työntekijällä on aikaisemmin todettu työperäinen sairaus tai ammattitauti tai työntekijällä on työkykyyn vaikuttavia sairauksia tai oireita.

Voiko terveystarkastuksen järjestää vapaaehtoisesti?

Työnantaja voi myös halutessaan tarjota työntekijöille laajemman työterveyshuollon palvelun ja järjestää työhöntulo- ja ikäkausiterveystarkastuksia työterveyshuollossa, vaikka työhön ei liity erityistä sairastumisen vaaraa.

Milloin alkutarkastus on pakollinen?

Jos työhön liittyy erityinen sairastumisen vaara, kuten yövuorot tai raskaiden esineiden nostot, tulee alkutarkastus tehdä jo ennen kuin työsuhde tai altistuminen alkaa, tai viimeistään kuukauden kuluessa työn aloittamisesta.

Miten terveystarkastus tehdään?

Työterveyshuollon terveystarkastuksissa selvitetään työntekijän terveydentilaa (krooniset sairaudet, perinnölliset tekijät, elämäntavat ja elämäntilanne), arvioidaan ja tuetaan työntekijän työkykyä, arvioidaan kuntoutustarvetta, edistetään terveellisiä elämäntapoja, annetaan tietoa työn riskeiltä suojautumisesta sekä kerätään tietoa työstä.

Terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn selvittämiseen käytetään kliinisiä tutkimuksia, kuten verenpainemittaukset, mikrospirometria, ja tarvittaessa muita tarkoituksenmukaisia ja luotettavia menetelmiä. Jos terveystarkastuksessa ilmenee jotakin poikkeavaa, sitä seuraa lääkäritarkastus.

Terveystarkastuksesta annetaan lausunto, johon kirjataan tarkastuksen perusteella tehdyt johtopäätökset eli kannanotto työhön sopivuudesta terveydentilan puolesta. Työntekijälle annetaan myös terveystarkastuskortti, johon merkitään voimassaoloaika.

Jos työnantaja vaihtuu, täytyykö terveystarkastus tehdä uudestaan?

Työnantajan vaihtuessa terveystarkastuksen tarve riippuu siitä, mitä työtä työntekijä on tehnyt aikaisemmin ja mitä työntekijä tulee tekemään uudessa työpaikassa. Mikäli työnkuva pysyy samana, ei tarvetta tehdä uutta terveystarkastusta ole, mikäli alkutarkastus tai määräaikaistarkastus on järjestetty aiemman työnantajan kautta ja on edelleen voimassa. Terveystarkastukset sovitaan tapauskohtaisesti.

Jos vuokraan työntekijöitä muualle, täytyykö minun järjestää terveystarkastuksia?

Vuokratyövoimaa luovuttavan työnantajan eli vuokrayrityksen tulee järjestää vuokratyöntekijän työterveyshuolto ja kertoa vuokratyöntekijälle, miten lakisääteinen työterveyshuolto on järjestetty. Vuokratyössä vuokrayritys vastaa työntekijän terveystarkastuksista.